Problemen?

imagesCAG8VQ57Indien er problemen zouden zijn, is het van belang om deze zo snel mogelijk door te geven. Indien je vragen of opmerkingen hebt, kan je steeds terecht bij onze dispatching of de coördinator van DAV.

Bij afwezigheid kan je een boodschap inspreken op het antwoordapparaat 016/20 53 83. Het antwoordapparaat wordt elke ochtend en na de middagpauze beluisterd.

U kan uw klacht ook schriftelijk formuleren via:

  • het e-mailadres: dav.dispatching@vzwmobiel.be
  • Of per brief op  het adres: vzw Mobiel, DAV, IJzerenmolenstraat 10/ bus 2, 3001 Leuven