Hoe lid worden?

Dienst Aangepast Vervoer Leuvenlidmaatschap
vervoert voornamelijk rolstoelgebruikers in hun rolstoel en hun begeleiders.  Een begeleider kan geen rolstoelgebruiker zijn. Een minderjarig kind kan geen gratis begeleider zijn.

Voorwaarden
– Lid zijn (ook de begeleiders) van onze dienst en het reglement respecteren. Om veiligheidsredenen moet de dienst ten allen tijde weten welke personen zich in het busje bevinden.
– Lid zijn is volledig gratis.

Hoe kan je je lid maken?
1. je kan je registreren door hiernaast te klikken op “Registreren nieuw lid”.

2. je kan het telefonisch aanvragen via 016/20 53 83

campagnebeeld_lidworden