Tarief

Nieuw rittentarief vanaf 1 januari 2014 voor ROLSTOELGEBRUIKERS en NIET-ROLSTOELGEBRUIKERS MET EEN MOBILITEITSBEPERKING EN BETALENDE BEGELEIDERS die instappen op het zelfde adres als de rolstoelgebruiker.naamloos

Al jaren streeft de Dienst Aangepast Vervoer ernaar om zijn leden aan een zo voordelig mogelijk tarief te vervoeren. De dienst maakt daarbij geen enkele winst. Door de moeilijke conjunctuur en door de gewijzigde subsidieregelingen zijn wij helaas genoodzaakt om ons rittentarief aan te passen. Hieronder vindt u de nieuwe tariefstructuur.

1. Tarief voor ROLSTOELGEBRUIKERS (2 begeleiders kunnen gratis mee)

Je betaalt enkel de kilometers die je in de bus zit.ROLSTOEL

A. Ritten tot 10 km:
Van 1 tot 10 km wordt een tabel gehanteerd,
beginnend met € 3,00 voor 1 km, oplopend tot € 7,00 voor 10 km.

B. Vanaf 11 km geldt het volgende:

Vaste instapkost: € 2 + kilometervergoeding:

Weekdagen
Van 1 tot 50 km: € 0,50 per gereden km
Van 51 tot 100 km: € 1,50 per gereden km
Vanaf 101 km: € 2,00 per gereden km

Weekend
Van 1 tot 50 km: € 0,50 per gereden km
Van 51 tot 100 km: € 0,75 per gereden km
Vanaf 101 km: € 0,75 per gereden km

Je kan de prijs niet delen door het aantal personen die zich in de bus bevinden, iedereen betaalt individueel. Je betaalt via een maandelijkse overschrijving en je ontvangt iedere maand een factuur. Deze dient bij ontvangst te worden betaald.

Opgelet: onze dienst wordt gesubsidieerd. Onze facturen mogen derhalve niet ingediend worden bij andere instanties voor eventuele aanvraag van (gedeeltelijke) terugbetaling.

Voorbeeld: een rit van 35 km op een woensdag= € 2 +(35 km x € 0,50)= € 19,50.
Voorbeeld: een rit van 60 km = € 2 + (€ 0.50 x 50km) +(€ 1,50 x 10km)= € 42.
Voorbeeld: een rit van 120 km = € 2 + (€ 0.50 x 50km) +(€ 1,50 x 50km)+ (€ 2 x 20km)=€ 142.

2. Tarief voor NIET-ROLSTOELGEBRUIKERS MET EEN MOBILITEITSBEPERKING EN BETALENDE BEGELEIDERS die instappen op het zelfde adres als de rolstoelgebruiker.

Je betaalt enkel de kilometers die je in de bus zit.imagesLHS7R3D7

A. Ritten tot 10 km:

Van 1 tot 10 km wordt een tabel gehanteerd, beginnend met € 3,00 voor 1 km, oplopend tot € 7,00 voor 10 km.

B. Vanaf 11 km geldt het volgende:

Van 10 tot 25 km: € 0,65 per gereden km

Van 26 tot 50 km: € 0,90 per gereden km

Dit tarief geldt voor weekdagen en tijdens het weekend.

Voorbeeld:

een rit van 60 km op een weekdag  of weekend =

7 euro + 0.65€x25km + 0.90€ x35km = 54.75 euro

Je kan de prijs niet delen door het aantal personen die zich in de bus bevinden, iedereen betaalt individueel. Je betaalt via een maandelijkse overschrijving en je ontvangt iedere maand een factuur. Deze dient bij ontvangst te worden betaald.

Opgelet: onze dienst wordt gesubsidieerd. Onze facturen mogen derhalve niet ingediend worden bij andere instanties voor eventuele aanvraag van (gedeeltelijke) terugbetaling.

Alle vermelde bedragen en prijzen gelden op het tijdstip van update van deze pagina: 01/01/2014