MAV-infolijn

Waarom MAV?     Voor wie?     MAV-infolijn     Hoe kan je ons bereiken?

De Mobiliteitscentrale Aangepast Vervoer heeft als basisopdracht om de aanvrager van aangepast vervoer  bij te staan op drie verschillende gebieden/domeinen.
–    Informatie (1)
–    Doorverwijzing naar andere diensten (2)
–    Toekenning van vervoer (3)

Hoe gaan we dit in de praktijk toepassen ?

1.    INFORMATIE
Dikwijls ziet men door het bos de bomen niet meer.
Wij gaan samen met de aanvrager op zoek naar de meest correcte en meest toepasselijke  informatie in zijn gemeente of regio in verband met aangepast vervoer.

2.    DOORVERWIJZING naar andere diensten
Op basis van de concrete vraag gaan wij na wat de mogelijke  oplossingen zijn en verwijzen hiernaar door. Bijvoorbeeld:
Indien geen rolstoelgebruiker maar toch met een mobiliteitsbeperking doorverwijzing  naar de plaatselijke (meestal gemeentelijke ) Minder Mobiele Centrales (MMC). Indien men niet in aanmerking komt voor een MMC omwille van een te hoog leefloon gaat men de aanvrager doorverwijzen naar het sociale vervoer van de mutualiteiten en/of  privé-vervoerders. Indien er geen alternatief voorhanden is doorverwijzen naar DAV (Diensten Aangepast Vervoer).
Medisch vervoer (rolstoel- of geen rolstoelgebruiker) verwijzen we telkens door naar de gepaste mutualiteit/mutas.
Voor woon-werk of woon-school verkeer  gaan we na of er een tussenkomst is van het VAPH en /of VDAB.  Indien dit zo is verwijzen we door naar privé-vervoerders of zoeken we alternatieven binnen het openbaar vervoer (of gecombineerd).
Personen uit een dagverzorgingscentrum (van en naar) zijn aangewezen op het vervoer van het dagverzorgingscentrum zelf.

Indien mogelijk ook alternatieven zoeken met inschakeling van het openbaar vervoer (NMBS/De Lijn-Belbus).

3.    TOEKENNING van het vervoer binnen het MAV-proefproject
Noodzakelijke voorwaarden: rolstoelgebruiker + domiciliëring in één van de gemeenten van het proefproject + een verplaatsing binnen een straal van 35 km.
Voor het uivoeren van de rit werken wij samen met verschillende vervoerders. De medewerker van de Mobiliteitscentrale is de tussenpersoon tussen de aanvrager en de vervoerder. MAV volgt het vervoerstraject op maar is dus zelf GEEN vervoerder en ook niet verantwoordelijk voor de verdere opvolging.