Reservatie annuleren

We begrijpen dat afspraken kunnen verschuiven, een agenda kan wijzigen of onvoorziene zaken kunnen gebeuren.  U heeft de mogelijkheid om een rit te annuleren, rekening houdend met volgende bepalingen.

Een rit kan telefonisch of schrifelijk geannuleerd worden, liefst zo snel mogelijk maar ten laatste 1,5 werkdag voor de dag van vertrek.  Weet u reeds enkele dagen op voorhand dat de rit niet kan doorgaan, kan u ons dat best zo snel mogelijk laten weten.  In deze gevallen betaalt u geen annulatiekost en kunnen we een andere groep een plezier doen met de vrijgekomen plaats.

Indien u te laat annuleert, dit wil zeggen later dan 1,5 werkdag voor het vertrek, zal u een annulatiekost aangerekend worden.  We kunnen namelijk op zo’n korte tijd geen andere rit boeken waardoor de bus onbezet blijft.  Bovendien zijn alle administratieve inspanningen voor het organiseren van uw rit reeds gebeurd…  De annulatiekost is gelijk aan het bedrag van de volledige rit (heen en terug), met een minimumbedrag van 10 €.

We geven graag enkele voorbeelden ter verduidelijking:

  • U heeft een rit geboekt voor een vrijdag om 22u00.  Deze rit kan ten laatste op donderdag in de voormiddag geannuleerd worden via 016/20 53 83 of via e-mail naar dav.dispatching@vzwmobiel.be.
  • U heeft een rit geboekt voor een maandagochtend om 8u30.  Deze rit kan ten laatste op donderdag tussen 13u30 en 16u00 via
  • 016/20 53 83 geannuleerd worden of via e-mail naar dav.dispatching@vzwmobiel.be.

Bij betwisting gelden de datum en het uur van de verzending van de email of het bericht op het antwoordapparaat.

Het heeft dus geen zin om ’s morgens te bellen of tegen onze chauffeur te zeggen dat de uitstap niet kan doorgaan als hij/zij aan de deur staat.  De rit is op dat moment reeds administratief verwerkt en onze chauffeur heeft gedaan wat u oorspronkelijk van hem gevraagd heeft.  In deze gevallen zijn we gedwongen een annulatiekost door te rekenen.

Indien vzw Mobiel de vervoersgarantie van een gereserveerde rit niet kan nakomen, voorziet het in een vergoeding van de kosten die gemaakt zijn voor de geplande activiteit.  Vzw Mobiel kan enkel de kosten vergoeden die bewezen worden door vooraf gedane uitgaven, en de annulatiekosten die daar rechtstreeks uit voortvloeien.  Kosten die tijdens de uitstap zouden gemaakt worden, worden niet vergoed.

Goede afspraken maken goede vrienden.  Mocht u vragen hebben over deze annulatieregeling, kan u ons steeds per mail bereiken via dav.dispatching@vzwmobiel.be of telefonisch op 016/20 53 83 tussen 9u00 en 12u00 en tussen 13u00 en 16u00.  We verwijzen graag naar onze website www.vzwmobiel.be waar deze informatie ook vermeld staat.