Wie zijn wij?

WieZijnWijWie zijn onze medewerkers?

De Minder Mobielen Centrale Leuven werkt voor 100% met vrijwillige chauffeurs en kantoormedewerkers. Mensen die een stukje van hun vrije tijd invullen voor de mobiliteit van anderen, net omdat zij beseffen dat mobiel zijn zo belangrijk is. Hierdoor kunnen we de kostprijs van een rit zeer laag houden.

Wat doen wij?   Wij rijden voor u!

De Minder Mobielen Centrale Leuven zorgt voor een wagen met chauffeur! De chauffeur vervoert u van deur tot deur. U betaalt contant aan de chauffeur.

Waarom?

Mobiliteit is een recht van iedereen! Verplaatsingen moeten voor iedereen mogelijk zijn, of het nu gaat om doktersbezoeken, familiefeestjes of elke andere bestemming.

Wie vervoeren wij?

De Minder Mobielen Centrale Leuven vervoert mensen:

  • die gedomicilieerd zijn in Leuven;
  • die niet altijd een familielid of kennis ter beschikking hebben om te rijden;
  • en voor wie het openbaar vervoer ook geen oplossing biedt;
  • wiens inkomen lager ligt dan tweemaal het leefloon (zie ook “Hoe lid worden”).

Wie vervoeren wij niet?

De Minder Mobielen Centrale Leuven staat niet in voor ziekenvervoer of rolstoelvervoer.

Rolstoelgebruikers verwijzen wij door naar de Dienst Aangepast Vervoer (016/20 53 83).

Kunnen wij niet helpen?

Contacteer dan de Mobiliteitscentrale Vlaams-Brabant op het gratis nummer: 0800/26 990.