Hoe lid worden?

Twee mogelijkheden

1.  Gratis lidmaatschap:

Wordt aangeboden dankzij de steun van de Dienst Sociale Zaken van de stad Leuven aan personen (rechthebbenden) die voldoen aan de drie volgende voorwaarden:

 • EN inwoner zijn van Leuven,
 • EN 65 jaar of ouder zijn,
 • EN recht hebben op de verhoogde tegemoetkoming in de ziekteverzekering

Documenten te bezorgen bij gratis lidmaatschap:

 • ingevuld + ondertekend inschrijvingsformulier (u kan dit formulier vinden bij downloads) EN
 • OF de brief van de stad Leuven waarin u het recht op gratis lidmaatschap wordt gemeld (deze brief wordt éénmaal per jaar in oktober door de stad Leuven naar de rechthebbende verstuurd),
 • OF indien u geen brief van de stad Leuven hebt ontvangen, dan bezorgt u ons een attest van verhoogde tegemoetkoming in de ziekteverzekering (max. 3 maanden oud).

Opgelet:

 • In sommige gevallen zullen we ook een ‘attest van woonst’ opvragen.(zie https://www.leuven.be/bewijs-van-woonst)
 • Voor samenwonenden en/of gehuwden die beiden lid willen worden en maar beschikken over 1 brief van de stad Leuven, dient de partner ons een attest van verhoogde tegemoetkoming te bezorgen.

2. Betalend lidmaatschap:                          

Het lidgeld bedraagt 10,00 euro per kalenderjaar. Wie zich inschrijft na 30 juni betaalt 5,00 euro. Wie in december lid wordt, betaalt 10,00 euro en is meteen lid tot het einde van het volgende jaar. Het lidgeld dient gestort op rekening van Meer Mobiel Leuven vzw met vermelding “Lidgeld MMC + naam en voornaam”.


FORTIS:         BE 39 0018 0174 7819    


Voorwaarden om betalend lid te worden:

 1. gedomicilieerd zijn in Leuven (3000, 3001, 3010, 3012, 3018).                                          Uitzondering: Leden die aansluitend 20 jaar in Leuven wonen en die verhuizen naar een erkende WZC in een aangrenzende gemeente waar geen MMC is kunnen lid blijven.
 2. het openbaar vervoer biedt geen oplossing.
 3. er kan niet altijd beroep gedaan worden op vrienden of familie.
 4. ofwel recht hebben op verhoogde tegemoetkoming in de ziekteverzekering.
 5. ofwel mag het gezamenlijk belastbaar inkomen niet hoger zijn dan
  1. 30.115,68 euro op jaarbasis voor samenwonenden (2.509,64 op maandbasis) of 
  2. 21.852,48 euro op jaarbasis voor alleenstaanden (1.821,04 op maandbasis) (bedragen op 01/09/2018).                                    Het gezamenlijk belastbaar inkomen vindt u op uw laatste berekening van uw personenbelasting. Deel dit jaarbedrag door 12 om te zien of u in aanmerking komt voor lidmaatschap. Het inkomen van alle personen die op dat adres gedomicilieerd zijn wordt in aanmerking genomen. Voorbeeld: voor een student die bij zijn ouders gedomicilieerd is wordt het inkomen van de ouders in aanmerking genomen.

Te bezorgen bij betalend lidmaatschap:

 • ingevuld + ondertekend inschrijvingsformulier (u vindt dat formulier bij “downloads”).
 • EN een bewijs van inkomen (twee mogelijkheden):

ofwel attest van verhoogde tegemoetkoming in de ziekteverzekering (max. 3 maanden oud),

ofwel een kopie van ALLE BLADZIJDEN van uw laatste aanslagbiljet van de personenbelasting (GEEN voorlopige berekening, GEEN loonfiche, GEEN pensioenfiche, enz.).

 • betaling lidgeld: 10 € per kalenderjaar, of 5 € bij inschrijving na 30 juni. Wie lid wordt in december betaalt 10 € en is meteen lid tot het einde van het volgende kalenderjaar.

Opgelet: in sommige gevallen zullen we ook een ‘attest van woonst’ opvragen.(zie https://www.leuven.be/bewijs-van-woonst

Lidkaart

Wanneer u alle formaliteiten vervuld heeft, en onze administratie alles in orde bevonden heeft, dan sturen wij uw lidkaart op. Van zodra deze lidkaart in uw bezit is, kan u vervoer aanvragen.

 

 

 

Enkele tips

1. Aanslagbiljet:

a. Hoe kan ik een kopie van mijn aanslagbiljet verkrijgen?

U heeft uw aanslagbiljet nog

U kunt zelf een kopie maken van uw aanslagbiljet en het opsturen naar de organisaties die erom vragen.

U heeft uw aanslagbiljet niet meer

b. Ik heb een voorstel van vereenvoudigde aangifte ontvangen. Krijg ik nog een aanslagbiljet?

Ja. U krijgt in alle gevallen een aanslagbiljet, ongeacht of u zich akkoord heeft verklaard met ons voorstel: https://financien.belgium.be/nl/particulieren/belastingaangifte/aangifte/voorstel_van_vereenvoudigde_aangifte

c. Belastingskantoor voor Leuven.

Centraal Taxatiebureau Leuven – Philipssite 3A / bus 1 – 3001 Leuven

Telefoon: 02/573.81.70

2. Een attest van verhoogde tegemoetkoming in de ziekteverzekering kan u telefonisch aanvragen bij uw ziekenfonds. U mag het ons bezorgen via de post, maar het mag ook doorgemaild worden naar mmc@vzwmobiel.be

3. Gedetailleerde informatie over de werking van de Minder Mobielen Centrale Leuven vindt u in bijgevoegd document ‘Handleiding omtrent onze diensten‘.

4. Heeft u vragen, dan kan u ons elke werkdag tussen 13u30 en 16u bellen op het nummer 016/29.01.21. U kan ook terecht op onze website: www.vzwmobiel.be/mmc