vzw Mobiel

ar134764301007005vzw Mobiel is de koepelorganisatie waaronder drie diensten ressorteren met elk hun eigen adres:

logo_DAV_neg_groot

Dienst Aangepast Vervoer Leuven (individueel vervoer van deur tot deur)        IJzerenmolenstraat 10 bus 2 3001 Leuven
Telefoon: 016/205.383
Fax: 016/652.847
E-mail: dav.dispatching@vzwmobiel.be
Website: http://vzwmobiel.be/dav/

logo_MMC_neg_groot

Meer Mobiel Leuven vzw

Minder Mobielen Centrale Leuven                                                                                  IJzerenmolenstraat 10 bus 3 3001 Leuven
Telefoon: 016/290.121
Fax: 016/652.847
E-mail: mmc.dispatching@vzwmobiel.be
Website: http://vzwmobiel.be/mmc/

logo_minibus_neg_groot

Minibus van de stad Leuven (groepsvervoer van deur tot deur)                 IJzerenmolenstraat 10 bus 2 3001 Leuven
Telefoon: 016/205.383
Fax: 016/652.847
E-mail: dav.dispatching@vzwmobiel.be
Website: http://vzwmobiel.be/minibus/

Verder op deze website zal u meer informatie vinden over de verschillende diensten.