Financieel overzicht

Onderstaande tabel geeft de resultaten weer van 2012 en de begroting voor 2013, per dienst en project (DAV, MMC, MAV en leader) alsook voor de ganse vzw.