Historie

In 1991 werd de Dienst Aangepast Vervoer opgericht voor de bewoners van IZW (Integratie Zelfstandig Wonen), een zelfstandig woonproject voor mensen met een fysieke handicap in Leuven. De cliënten van IZW, meestal rolstoelgebruikers, ondervonden vaak een soort van huisarrest omdat ze zich moeilijk buitenshuis konden verplaatsen. Met de steun van serviceclub 51 werd een eerste aangepast voertuig gekocht, een tweede voertuig volgde in 1995.

Inmiddels werd er ook contact gezocht met andere partners die met gelijkaardige initiatieven bezig waren. Zo ontstond ODAV – Overleg Dienst Aangepast Vervoer. Samen met ODAV nam vzw Mobiel contact op met de verschillende overheden, waaronder de Vlaamse overheid, met als bedoeling een ondersteunend en subsidiërend kader te organiseren voor aangepast vervoer.
Voor de operationalisering van de dienst werd gekozen voor het aanwerven van een vast team van chauffeurs en dispatchers en het activeren van allerlei tewerkstellingsvormen zoals web+, art. 60, en PWA. Ook werd er een team van vrijwilligers uitgebouwd.

Vanaf 2001 werd er met de steun van de provincie Vlaams Brabant contact gezocht met verschillende steden en gemeenten om tot een samenwerkingsverband te komen. Er werden samenwerkingsovereenkomsten afgesloten met: Leuven, Tienen, Diest, Bekkevoort en Kampenhout. Hiernaast waren nog overeenkomsten met Herent en Aarschot.

In juni 2003 werd met de steun van de stad Leuven een samenwerking tot stand gebracht tussen drie diensten voor doelgroepvervoer in Groot-Leuven, namelijk Dienst Aangepast Vervoer, Minder Mobielen Centrale Leuven (een feitelijke vereniging binnen de vzw) en de Minibus van de stad Leuven. Dat vertaalde zich in een gezamenlijke huisvesting van drie diensten. Vanaf dat moment werd vzw Mobiel  de coördinerende overkoepelende organisatie voor de drie diensten.

Vanaf 01/01/2017 wordt de Minder Mobielen Centrale een aparte juridische entiteit namelijk Meer Mobiel Leuven vzw. Ze zal vanaf dan autonoom functioneren.

MAV – In mei 2010 besliste minister voor Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits een proefproject ‘Mobiliteitscentrale Aangepast Vervoer’ op te zetten om meer zicht te krijgen op de vervoersnoden en het vervoersaanbod voor mensen met mobiliteitsbeperkingen. De MAV informeert mensen met vragen omtrent aangepast vervoer en gaat op zoek naar de meest geschikte vervoerder voor concrete vervoersaanvragen. Opdrachthouders van dit proefproject zijn vzw Mobiel voor het arrondissement Leuven en Eigen Thuis voor het arrondissement Halle – Vilvoorde.

LEADER – In 2012 zette vzw Mobiel een eigen project met Europese steun op om de vervoersnoden in het Hageland in kaart te brengen, om structurele samenwerkingen met steden en gemeenten, zorginstellingen, OCMW’s… op te zetten (met als doel het vervoer van mensen met mobiliteitsbeperkingen in een ruimere regio zo efficiënt mogelijk te laten verlopen) en om haar dienstverlening beter bekend te maken bij alle belanghebbenden (gebruikers, overheden, zorginstellingen, andere vervoerders…