Missie vzw Mobiel

Vzw Mobiel heeft als missie:

alle mensen met mobiliteitsbeperkingen van het arrondissement Leuven optimaal te voorzien van aangepast en betaalbaar vervoer, voor zover andere diensten daarin niet kunnen tegemoetkomen.
Mobiliteit is een basisrecht van elk individu en een noodzakelijke voorwaarde om deel te nemen aan het maatschappelijk leven.
Mensen die niet of minder mobiel zijn, door een handicap of ouderdom, hebben het moeilijk om deel te nemen aan het maatschappelijk verkeer. Ze lopen een hoger risico om te vereenzamen. Zo worden ze kwetsbaar voor depressies en ziekten met mogelijks een hoge maatschappelijke kost.
Vzw Mobiel stelt zich als doel deze groep in de regio Leuven-Hageland betaalbaar vervoer aan te bieden van deur tot deur. Mensen met een mobiliteitsbeperking en met een kleine beurs alsook rolstoelgebruikers zijn het specifieke doelpubliek van vzw Mobiel.