Het dragen van een mondmasker in onze auto’s is verplicht.

 

Hoe lid worden?

Stap 1: kijk de voorwaarden na

 • u bent inwoner van Leuven of een deelgemeente;
 • uw inkomen is niet hoger dan 24.587,76 euro voor alleen­staanden, of 33.228,96 euro voor samen­wonenden.

Stap 2: bezorg ons deze documenten

 • ons inschrijvingsformulier, nauwkeurig ingevuld en ondertekend;
 • een attest verhoogde tegemoetkoming van uw ziekenfonds of een kopie van alle bladzijden van uw laatste aanslagbiljet van de belastingen.

Stap 3: betaal het jaarlijks lidgeld

Het lidgeld bedraagt 12 euro per kalender­jaar. Daarmee bent u ook verzekerd tijdens de verplaatsingen die u met ons doet. Na 30 juni betaalt u maar 6 euro. Stort het lidgeld op rekening BE 39 0018 0174 7819 (FORTIS) van Meer Mobiel Leuven vzw met vermelding “Lidgeld MMC + naam”.

Gratis lidmaatschap?

Wordt aangeboden dankzij de steun van de stad Leuven aan personen (rechthebbenden) die voldoen aan de drie volgende voorwaarden:

 • inwoner zijn van Leuven of een deelgemeente;
 • 65 jaar of ouder zijn;
 • recht hebben op de verhoogde tegemoetkoming in de ziekteverzekering

Om gratis lid te worden hebben wij twee documenten van u nodig:

 • het inschrijvingsformulier, ingevuld en op de achterzijde ondertekend.
 • de brief van de stad Leuven waarin u het recht op gratis lidmaatschap wordt gemeld (deze brief wordt éénmaal per jaar in het najaar door de stad Leuven naar de rechthebbende verstuurd) ofwel een attest van verhoogde tegemoetkoming in de ziekteverzekering van maximum 3 maanden oud als u geen brief van de stad Leuven hebt ontvangen. Samenwonenden en/of gehuwden die beiden lid willen worden en maar beschikken over één brief van de stad Leuven, bezorgen ons een attest van verhoogde tegemoetkoming op naam van de partner.

Lidkaart

Wanneer u alle formaliteiten vervuld heeft, en onze administratie alles in orde bevonden heeft, dan sturen wij uw lidkaart op. Van zodra deze lidkaart in uw bezit is, kan u vervoer aanvragen.

Enkele tips

Hoe kan ik een kopie van mijn aanslagbiljet krijgen?

 • Druk zelf direct uw aanslagbiljet af via MyMinFin.
 • U kunt ook een kopie ontvangen per post op uw officieel adres. Dat vraagt u aan bij het Contact center.
 • U kan een kopie afhalen bij uw belastingskantoor. Neem uw identiteitskaart mee. Of u kan een andere persoon sturen met een geschreven en getekende volmacht en uw identiteitskaart. Dit kan bij het Centraal Taxatiebureau Leuven – Philipssite 3A / bus 1 – 3001 Leuven, telefoon: 02/575.07.80.

Hoe krijg ik een attest van verhoogde tegemoetkoming in de ziekteverzekering?

Dit kan u telefonisch aanvragen bij uw ziekenfonds. U mag het ons bezorgen via de post, maar het mag ook doorgemaild worden naar mmc@vzwmobiel.be.

Waar vind ik gedetailleerde informatie over de werking van de Minder Mobielen Centrale Leuven?

Die vindt u in dit document.

Waar kan ik terecht met vragen?

U kan ons elke werkdag tussen 13u30 en 16u bellen op het nummer 016/29.01.21. U kan ook mailen naar mmc.dispatching@vzwmobiel.be.