Wij rijden alleen naar door de overheid toegelaten bestemmingen. Vanaf 4 mei 2020 is het dragen van een mondmasker in onze auto’s verplicht.

 

Hoe lid worden?

Er zijn twee mogelijkheden om lid te worden:

Gratis lidmaatschap

Wordt aangeboden dankzij de steun van de stad Leuven aan personen (rechthebbenden) die voldoen aan de drie volgende voorwaarden:

 • inwoner zijn van Leuven,
 • 65 jaar of ouder zijn,
 • recht hebben op de verhoogde tegemoetkoming in de ziekteverzekering

Om gratis lid te worden hebben wij twee documenten van u nodig:

 • het inschrijvingsformulier, ingevuld en op de achterzijde ondertekend.
 • de brief van de stad Leuven waarin u het recht op gratis lidmaatschap wordt gemeld (deze brief wordt éénmaal per jaar in het najaar door de stad Leuven naar de rechthebbende verstuurd) ofwel een attest van verhoogde tegemoetkoming in de ziekteverzekering van maximum 3 maanden oud als u geen brief van de stad Leuven hebt ontvangen. Samenwonenden en/of gehuwden die beiden lid willen worden en maar beschikken over één brief van de stad Leuven, bezorgen ons een attest van verhoogde tegemoetkoming op naam van de partner.

Betalend lidmaatschap

Voorwaarden om betalend lid te worden:

 1. gedomicilieerd zijn in Leuven (3000, 3001, 3010, 3012, 3018). Uitzondering: leden kunnen lid blijven als ze aansluitend 20 jaar in Leuven gewoond hebben en verhuizen naar een erkend WZC in een aangrenzende gemeente waar geen MMC is.
 2. het openbaar vervoer biedt geen oplossing.
 3. er kan niet altijd beroep gedaan worden op vrienden of familie.
 4. ofwel recht hebben op verhoogde tegemoetkoming in de ziekteverzekering.
 5. ofwel mag het gezamenlijk belastbaar inkomen niet hoger zijn dan
  1. 30.624,24 euro op jaarbasis voor samenwonenden of
  2. 22.562,64 euro op jaarbasis voor alleenstaanden.                                    Het gezamenlijk belastbaar inkomen vindt u op uw laatste berekening van uw personenbelasting. Het inkomen van alle personen die op dat adres gedomicilieerd zijn wordt in aanmerking genomen. Voorbeeld: voor een student die bij zijn ouders gedomicilieerd is, wordt het inkomen van de ouders in aanmerking genomen.

Als u betalend lid wil worden, bezorgt u ons twee documenten:

 • het inschrijvingsformulier, ingevuld en op de achterzijde ondertekend.
 • een attest van verhoogde tegemoetkoming in de ziekteverzekering (max. 3 maanden oud), ofwel een kopie van alle bladzijden van uw laatste aanslagbiljet van de personenbelasting,

Vervolgens betaalt u het lidgeld.

Het lidgeld bedraagt € 10 per kalenderjaar. Wie zich inschrijft na 30 juni betaalt € 5. Het lidgeld dient gestort op rekening van Meer Mobiel Leuven vzw met vermelding “Lidgeld MMC + naam”.


FORTIS:         BE 39 0018 0174 7819    


Lidkaart

Wanneer u alle formaliteiten vervuld heeft, en onze administratie alles in orde bevonden heeft, dan sturen wij uw lidkaart op. Van zodra deze lidkaart in uw bezit is, kan u vervoer aanvragen.

Enkele tips

Hoe kan ik een kopie van mijn aanslagbiljet krijgen?

 • Druk zelf direct uw aanslagbiljet af via MyMinFin.
 • U kunt ook een kopie ontvangen per post op uw officieel adres. Dat vraagt u aan bij het Contact center.
 • U kan een kopie afhalen bij uw belastingskantoor. Neem uw identiteitskaart mee. Of u kan een andere persoon sturen met een geschreven en getekende volmacht en uw identiteitskaart. Dit kan bij het Centraal Taxatiebureau Leuven – Philipssite 3A / bus 1 – 3001 Leuven, telefoon: 02/575.07.80.

Hoe krijg ik een attest van verhoogde tegemoetkoming in de ziekteverzekering?

Dit kan u telefonisch aanvragen bij uw ziekenfonds. U mag het ons bezorgen via de post, maar het mag ook doorgemaild worden naar mmc@vzwmobiel.be.

Waar vind ik gedetailleerde informatie over de werking van de Minder Mobielen Centrale Leuven?

Die vindt u in dit document.

Waar kan ik terecht met vragen?

U kan ons elke werkdag tussen 13u30 en 16u bellen op het nummer 016/29.01.21. U kan ook mailen naar mmc.dispatching@vzwmobiel.be.