Visie en Missie

Minder Mobielen Centrale Leuven is een organisatie van Meer Mobiel Leuven vzw.

Missie (wat)

Meer Mobiel Leuven vzw is een 100% vrijwilligersorganisatie en probeert zoveel als mogelijk tegemoet te komen aan de vervoersnoden van de doelgroep met mobiliteitsnoden en beperkt budget.

Visie (hoe)

Meer Mobiel Leuven vzw geeft opdracht aan MMC Leuven om de missie uit te voeren. De dienstverlening functioneert onder de overkoepelende organisatie Taxistop.

Aan de hand van een kopij van de laatste belastingaangifte of attest van verhoogde tegemoetkoming of de rechthebbende brief van de stad Leuven wordt nagegaan of de aanvrager voldoet aan de voorwaarden tot lidmaatschap.

De dispatching registreert de vervoersnoden van de leden en wijst ze toe aan de vrijwillige chauffeur.

Het vervoer wordt verzorgd door vrijwillige chauffeurs die op bepaalde uren of dagen beschikbaar zijn en die met hun eigen wagen rijden of met de voertuigen van Meer Mobiel Leuven vzw.

De andere vrijwilligers ondersteunen op financieel, administratief en organisatorisch vlak.

Oprichting Minder Mobielen Centrale van Leuven: 13 december 1982

Geef een reactie