Bestaande samenwerkingen

1. Stad Leuven.

Reeds jaren heeft vzw Mobiel een samenwerkingsovereenkomst met de Stad Leuven. Deze overeenkomst benoemt vzw Mobiel als huurder, eerst in de Vanden Tymplestraat 33 3000 Leuven en later van de eerste verdieping van het pand van het SPIT in de IJzerenmolenstraat te Heverlee. Deze locatie geldt als huisvesting voor de vzw met zijn 2 deelorganisaties DAV, Minibus van de stad Leuven. Ook Meer Mobiel Leuven vzw met zijn organisatie Minder Mobielen Centrale Leuven is er gehuisvest. vzw Mobiel krijgt een subsidie om Meer Mobiel Leuven vzw te huisvesten en de dispatching van de Minibus van de stad Leuven op zich te nemen. De stad Leuven voorziet voor DAV sinds jaren een subsidie. Voor de MMC subsidieert de stad Leuven het Cissonius project sinds 2011.

In ruil voor deze werkingsondersteuning verzorgt vzw Mobiel het vervoer van minder mobielen (rolstoelpatiënten en minder gegoede senioren) tegen betaalbaar tarief. De dispatching van DAV en de Minibus is bereikbaar elke werkdag tussen 09.00 en 16.00 uur. De dispatching van Minder Mobielen Centrale is bereikbaar elke werkdag tussen 13.30 en 16.00 uur.

De facturatie, het opstellen van de statistieken, het werven van medewerkers, het stimuleren van een vrijwilligerswerking en de optimalisering van de dienst worden eveneens door de vzw verricht.

2. Provincie Vlaams-Brabant.

De provincie Vlaams-Brabant erkent DAV als  organisatie inzake aangepast vervoer. Dit houdt in dat DAV voor deze werking wordt gesubsidieerd in ruil voor een duidelijke weergave van voorwaarden en prijzen aan de gebruikers, voor veilig vervoer van rolstoelgebruikers en dit 7 op 7 dagen. De voorziene subsidie vanwege de provincie is bedoeld als tussenkomst in aankoop en aanpassing van een busje en in het loon van een chauffeur.

3. Overige steden en gemeenten (in voorbereiding)

4. De Vlaamse Overheid (Mobiliteit en Openbare Werken) (in voorbereiding)

5. Zorginstellingen en -organisaties in het arrondissement Leuven (in voorbereiding)

6. De Lijn en de NMBS (in voorbereiding)

7. Seniorama: Seniorama heeft met vzw Mobiel een samenwerkingsovereenkomst. Seniorama promoot en faciliteert het aangepast vervoer van vzw Mobiel bij haar gebruikers. VZW Mobiel, afdeling Dienst Aangepast Vervoer, organiseert vervoer van rolstoelgebruikers en de afdeling Minder Mobielen Centrale vervoert leden (niet rolstoelgebruikers) die beantwoorden aan de criteria om lid te worden. Vzw Mobiel doet ook de dispatching van het groepsvervoer voor rolstoelgebruikers van de minibus van de stad Leuven. De beide diensten informeren elkaar over elkaars werking, registreren hun samenwerking en wisselen de nodige informatie uit.